ستايش مامان و بابايی

سمیه هستم در شهریور 82 با رضای عزیزم ازدواج کردم و حاصل این ازدواج دختر کوچولوی خوشگلمون ستایش عزیز تر از جانم در20 اسفند 85 پا به این دنیا گذاشت و وجودش خانه ما را پر از شادی و نشاط کرد ستایشم فقط خدا میدونه که چقدر دوست داریم و چه قدر به وجود نازت نیازمندیم

مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
3 پست
نه
1 پست
ستایش
1 پست